MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

Bu Sözleşme, Alıcı’nın, Satıcı'ya ait https://www.prodocase.com alan adlı internet sitesinden sipariş vererek satın almak istediği ürün/ürünlerin Alıcı'ya satışı, teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Alıcı bu Sözleşme'yi internet sitesinde onayladıktan sonra, sipariş verdiği ürün/ürünlerin bedeli ve ek masrafları Alıcı’nın seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

 

1.      TARAFLAR

SATICI

Unvanı:

Evcioğlu Mobilya Reklam İç ve Dış Ltd. Şti.
(Mersis No: 0382043527400001)

Adres:

Arap Cami Mah. Billur Sk. Bereketzade Camı Blok No: 8c Beyoğlu/İstanbul

Telefon:

212 249 2434

E-posta:

[email protected]

ALICI

Adı,Soyadı/ Ünvanı:

 

Adres:

 

Telefon:

 

E-posta:

 

 

 

2.      SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, TESLİM VE ÖDEME BİLGİLERİ

1.      Alıcı, elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin modeli, miktarı, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri ve kargo ücreti hakkında ödemenin yapılmasından önce bilgilendirildiğini ve bu işlemi onayladığını kabul ve beyan eder. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır.

2.      Satıcı, ürünleri anlaşmalı olduğu kargo firması aracılığı ile azami 30 gün içerisinde gönderecektir. Bu kargo firmasının Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, Alıcı’nın ürünü, kargo firmasının, kendisine en yakın şubesinden en geç 7 gün içerisinde teslim alması gerekmektedir; aksi halde doğacak tüm zarar ve giderlerden Alıcı sorumludur.(Bu hususta ALICI'ya gerekli bilgilendirme, e-posta, SMS veya telefonla yapılacaktır).

3.      Ürünlerin teslimatı anında Alıcı'nın adresinde kendisinin şahsen bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcı'nın sorumluluğundadır. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.

4.      Alıcı, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.

5.      Ürünün mücbir sebepler nedeniyle yasal süre içerisinde teslim edilememesi halinde, Satıcı bu durumu derhal Alıcı’ya bildirecektir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir veya mücbir sebep hali sona erinceye kadar bekleyebilir. Satıcı tarafından ürünün tedarik edilemeyecek olması halinde, Satıcı bu durumu geç 3 gün içerisinde Alıcı’ya açık bir şekilde bildirecektir ve Alıcı siparişi iptal edecektir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi ile birlikte, Satıcı Alıcı’nın ödemiş olduğu toplam bedeli en geç 14 gün içerisinde Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda Alıcı’nın Satıcı’dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

6.      Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, ürün en geç 3 gün içinde Alıcı tarafından Satıcı’ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi Alıcı’nın bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcı’nın iadeyi kabul etmeksizin ürün bedeli alacağına ilişkin takip başlatmak dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

7.      Alıcı tarafından seçilen ürün/ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) ve varsa kargo ücreti dahil tüm masrafları Alıcı tarafından onaylandıktan sonra, Alıcının seçtiği ödeme yöntemi üzerinden işleme alınır ve ödemeyi takiben ürünlerin sevkinden önce Alıcı’ya sipariş onay e-postası gönderilir. Sipariş onay e-postası gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

 

3.      ALICI'NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

Alıcı, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin Alıcı tarafından internet sitesinde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce bilgilendirildiğini ve internet sitesindeki “Ön Bilgilendirme Metni’ni" okuyarak bilgilendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

•       Satıcının unvanı, iletişim bilgileri,

•       Ürün/ürünlerin temel nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı, kargo masrafları hakkında bilgileri,

•       Ürün/ürünlerin teslimat, fatura ve ödeme bilgileri,

•       Ürünler için Satıcı tarafından öngölen gönderim kısıtlamaları,

•       Alıcı'nın cayma hakkın kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda Alıcı'nın cayma hakkını kaybedeceği,

•       Alıcı'nın cayma hakkına sahip olmadığı ürünler,

•       Cayma hakkının bulunduğu durumlarda ürünleri Satıcı'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yöntemleri, masrafı ve ürün bedelinin iadesi),

•       İnternet Sitesi'nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar ve yöntemler,

•       Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın Satıcı’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği hususu.

 

4.      CAYMA HAKKI

1.      Alıcı, Ürün'ü teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme'den cayma hakkına sahiptir. Ancak Alıcı, Sözleşmenin kurulmasından ürünün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

2.      Cayma hakkı süresi, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar.

3.      Taraflarca aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Alıcı aşağıdaki Ürün/ürünlere ilişkin olarak kullanılmamış olsa dahi- kanunen cayma hakkını kullanamaz:

•   Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcının kontrolünde olmayan Ürün veya hizmetler,

•   Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler (üzerinde değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler),

•   Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler,

•   Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan ürünler,

•   Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler,

•   Cayma hakkı süresi sona ermeden önce Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetler.

 

4.      Alıcı’nın cayma hakkını kullanılabilmesi için, 14 günlük bu süre içerisinde SATICIya e-posta veya telefon ile bildirimde bulunması ve ürün/ürünlerin cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerden olmaması gerekmektedir.

5.      Cayma hakkının süresi içerisinde yasalara uygun kullanılması halinde, Alıcı gerekli bildirimi Satıcı’nın 0 (212)  249 2434 numarası ve e-posta adresi aracılığıyla yapabilir.

6.      Cayma hakkının kullanılması halinde, Alıcı ürün/ürünleri cayma bildirimini Satıcı’ya yönelttiği tarihten itibaren en geç on (10) gün içerisinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. İade edilen Ürünün kargo bedeli, Satıcının anlaşmalı kargo firmasının kullanılması kaydıyla, Satıcı tarafından karşılanacaktır.

7.      Satıcı, Alıcı tarafından cayma hakkının süresinde ve usulünce yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, ürün bedeli ve varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri Alıcı’nın ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Alıcı’ya iade edecektir. Alıcı’dan tahsil edilen teslimat masrafları, ancak aynı siparişe konu tüm ürünlerin iade edilmesi halinde Satıcı tarafından karşılanacaktır.

8.      Satıcı’nın, kanuna uygun cayma halleri ve diğer sipariş iptallerinde Alıcı’dan, eğer varsa ürün bedelinde indirim vb. parasal değerleri tahsil ve mahsup hakları saklıdır.

9.      Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Alıcı cayma hakkını kaybeder.

10.   Alıcı’nın cayma hakkından yararlanabilmesi için Satıcı tarafından kendisine gönderilen siparişin aynı şartlarda ve eksiksiz biçimde (ürün, ürünün kutusu, varsa garanti belgesi, fatura/fişi, ve siparişle gelen diğer tüm unsurları) Satıcıya iade etmesi gerekmektedir.

11.   Alıcı tarafından fişi/faturası gönderilmeyen ürün/ürünlerde Satıcı iade almama hakkını saklı tutar.

12.   İade gönderimi sürecindeki eksik, kayıp veya hasarlar Satıcı’nın sorumluluğunda değildir.

5.      YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
 

6.      YÜRÜRLÜK

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış olan işbu sözleşme Alıcı’nın …................... tarihinde kabul etmesi ve imzalamasıyla birlikte taraflar arasında yürürlüğe girmiş ve bir nüshası Alıcı’nın e-posta adresine gönderilmiştir.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR